Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen. Het is vaak raadzaam om tijdig een beroep te doen op een advocaat. Bij belangrijke stappen of beslissingen (bijvoorbeeld het aangaan van een contract) loont het de moeite om vooraf het advies in te winnen van een advocaat. Goede afspraken kunnen latere betwistingen voorkomen of, indien er zich toch problemen zouden stellen, zorgen goede voorafgaande afspraken ervoor dat deze efficiënter kunnen worden opgelost.

Indien u toch een gerechtelijke procedure dient op te starten of indien u zelf gedagvaard wordt, adviseren wij u over de slaagkansen van de procedure en staan wij u bij tijdens het geding.

Wij verlenen juridisch advies aan particulieren, zelfstandigen en KMO’s, overheden, verzekeringsmaatschappijen en mutualiteiten en behartigen hun belangen in diverse materies, zowel preventief, als in het kader van gerechtelijke procedures.

Omdat het recht meer en meer gediversifieerd en gespecialiseerd wordt, en wij een kwaliteitsvolle en correcte dienstverlening willen garanderen, doet het kantoor zo nodig ook een beroep op gespecialiseerde derden (zoals onder meer notarissen, accountants, fiscalisten).

Wij hechten belang aan bijkomende opleidingen, maatschappelijk engagement en relevante juridische nevenactiviteiten. Op die manier staat ons kantoor garant voor een uitstekende dienstverlening.

Praktijkgebieden

Wij behartigen uw belangen in de volgende materies:
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Goederenrecht (onder meer appartementsmede-eigendom, erfdienstbaarheden, gemene muur, burenhinder)
 • Personen- en familierecht (onder meer huwelijk, wettelijke samenwoning, echtscheiding, alimentatie, afstamming en adoptie)
 • Onderhandelen en afsluiten contracten
 • Erfrecht
 • Koop-verkoop
 • Jeugdrecht
 • Invordering facturen
 • Huur (handelshuur en private woninghuur)
 • Aanneming en bouw
 • Aansprakelijkheid
 • Schade en schadeloosstelling
 • Verkeersrecht
 • Strafrecht
 • Bewind
 • Schuldbemiddeling
 • Zorgvolmacht

Voor een betere dienstverlening wordt uw dossier steeds behartigd door twee advocates/juristes binnen het kantoor. Op die manier wordt uw zaak steeds optimaal opgevolgd. Overleg binnen het kantoor zorgt er bovendien voor dat uw dossier wordt benaderd door diverse advocates/juristes, elk met hun eigen vaardigheden en specialisaties om ook op die manier een optimale dienstverlening te bieden.