Zelfstandigen en KMO's

Als zelfstandige of als bedrijf kan u bij ons onder meer terecht voor advies en bijstand i.v.m. contracten, handelshuur, de invordering van facturen, vorderingen in aansprakelijkheid, advies en dienstverlening in alle domeinen van het recht.

Particulieren

Als particulier kan u bij ons onder meer terecht voor advies en bijstand i.v.m. huwelijk, wettelijke samenwoning, echtscheiding, afstamming en adoptie, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, huur, consumentenbescherming, koop-verkoop, verkeer, strafrechtelijke inbreuken, bouwproblemen, schade en schadeloosstelling, bewind, zorgvolmacht en collectieve schuldenregeling.