Duidelijke communicatie

Wij zijn voor een duidelijke communicatie in verband met de door ons gehanteerde tarieven. Indien u vragen hebt hieromtrent, aarzel niet om ze ons te stellen.

Een ereloonstaat bestaat uit twee delen:

  • het ereloon
  • de kosten
Ereloon

Wat betreft het ereloon hanteren wij een uurtarief dat wordt bepaald bij de aanvang van de zaak op basis van de kenmerken eigen aan het dossier. Het basisuurloon bedraagt 110 euro + BTW. Soms kunnen er correctiecoëfficiënten worden gehanteerd, bijvoorbeeld in geval van spoedeisendheid, het belang van de zaak,… Voor wat betreft de invordering van facturen kunnen er afwijkende, lagere tarieven worden overeengekomen.

Kosten

De kosten zijn noodzakelijke uitgaven die wij in uw zaak hebben gemaakt (bijvoorbeeld briefwisseling, telefoon, verplaatsings- en parkeerkosten, vertalingskosten, gerechtsdeurwaarderskosten, kosten aanleg dossier).

Hoeveel een zaak u zal kosten, is niet altijd met zekerheid op voorhand in te schatten. Dit is afhankelijk van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld de complexiteit van het dossier, het aantal brieven dat dient te worden verstuurd, het feit of al dan niet een gerechtelijke procedure dient te worden gevoerd, de mate van verweer door de tegenpartij.

Provisies

Er worden gaandeweg provisiestaten verstuurd, zodat de betalingen gespreid worden over de duurtijd van het dossier. U kan ook in iedere stand van de zaak een tussentijdse staat opvragen, zodat u een idee hebt van de evolutie van de kostprijs. Bij het afsluiten van het dossier ontvangt u hoe dan ook een gedetailleerde eindstaat, waarvan de provisiestaten in mindering gebracht worden.

Bijstand

Voor bepaalde procedures zal uw rechtsbijstandsverzekeraar onze staat van kosten en ereloon ten laste nemen. Raadpleeg hiervoor uw polis en doe tijdig aangifte. Wij bespreken dit graag met u.

In bepaalde gevallen kan u aanspraak maken op een pro deo advocaat. Ook dit bespreken wij graag met u en zo nodig verwijzen wij u door naar het Bureau voor Juridische Bijstand te Gent.

Voorwaarden

Onze staten zijn betaalbaar binnen de vijftien dagen. Ingeval van betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd, inzonderheid de rechtbank van eerste aanleg Oost- Vlaanderen, afdeling Gent, de vrederechter van het derde kanton Gent, dan wel de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Er bestaat ook een mogelijkheid tot arbitrage. U kan hierover meer informatie terugvinden op de website www.baliegent.be.

Verzekering

De verzekering beroepsaansprakelijkheid is afgesloten via een collectieve polis, waarvan alle gegevens beschikbaar zijn bij de Orde van Advocaten, Opgeëistenlaan 401-P, 9000 Gent, 09/234.56.20, secretariaat@baliegent.be.

De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Onze beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot het verzekerd bedrag.