Ons team

Advocaten Gent Noord is een jong en dynamisch advocatenkantoor dat niettemin kan rekenen op een jarenlange ervaring.

Het kantoor is ontstaan in 1993 vanuit de samenwerking tussen Tony Van Parys en wijlen Ludwig Claeys. Tony Van Parys was onder meer lid van de commissie justitie van Kamer en Senaat, Minister van Justitie en voorzitter van de Hoge Raad van Justitie. Hij is nu ere-advocaat.

Nadien kwam er een samenwerking tussen Inge Martens en Joyce Van Eeckaute (advocatenkantoor Martens & Van Eeckaute). Op vandaag telt het kantoor drie advocates, een juriste en een administratief medewerkster.

Inge Martens

ADVOCATE

Inge Martens behaalde in 1995 aan de universiteit Gent met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten. Zij ging in datzelfde jaar aan de slag als advocaat-stagiaire van Tony Van Parys. Zij werd opgenomen op het tableau van de advocaten van de Balie Gent in 1998.

Zij is reeds sedert 1995 werkzaam als advocaat. Zij is lid van de Raad van Bestuur ’t Zitemzo (vroeger Kinderrechtswinkel), werkte mee aan de werkgroep rechtspraak van het Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten (TJK) en de Kinderrechtengids (KIDS), werkte ook mee aan de Publicatie “De Juridische Positie van de minderjarige in de praktijk” en volgde de opleiding bemiddelaar in familiezaken.

Zij legt zich hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend toe op personen-en familierecht, verbintenissenrecht (burgerlijke aansprakelijkheid en contracten, waaronder huur), bewind, zorgvolmacht en collectieve schuldenregeling.

Inge Martens vormt een besloten vennootschap

KBO nummer: 0867 241 267

Julie Gesquiere

ADVOCATE

Julie Gesquiere behaalde in 2006 aan de universiteit Gent het diploma van licentiaat in de rechten. Zij liep tussen 2006 en 2009 stage bij het kantoor Vandevelde & Heytens te Zelzate. Zij werd vervolgens opgenomen op het tableau van de advocaten van de Balie Gent in 2009. Sinds januari 2014 heeft zij zich aangesloten bij het advocatenkantoor.

Zij behaalde in juni 2010 het certificaat van de bijzondere opleiding jeugdrecht en is als jeugdadvocate gespecialiseerd. Zij legt zich hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend toe op verkeersrecht, strafrecht, aansprakelijkheid, schade en schadeloosstelling, aanneming en bouw, personen- en familierecht en jeugdrecht.

KBO nummer: 0812 605 820

Sofie De Rycke

ADVOCATE

Sofie De Rycke behaalde in 2017 aan de universiteit Gent met onderscheiding het diploma van ‘Master of Laws in de Rechten’. Tijdens haar studies ontwikkelde ze een bijzondere interesse voor het personen- en familierecht, welke ze in haar stage als advocaat-stagiaire aan de balie van Gent verder uitbouwde. Zij liep tussen 2017 en 2018 stage bij het kantoor Vande Rostyne te Waarschoot.

Sinds 19 november 2018 heeft zij zich aangesloten bij het advocatenkantoor, alwaar zij haar stage heeft afgerond. Zij werd vervolgens opgenomen op het tableau van de advocaten van de Balie Gent in 2020. Zij legt zich hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend toe op materies die zich situeren in het burgerlijk recht, met een voorkeur voor het personen- en familierecht, huur (waaronder handelshuur en private woninghuur). Zij verzorgt eveneens incasso-dossiers (invordering onbetaalde facturen).

KBO nummer: 0679 537 260

Laura Drieghe

JURISTE

Laura Drieghe behaalde in 2013 aan de universiteit Gent het diploma van ‘Master of Laws in de Rechten’. Na een kortstondige periode aan de Balie Gent besliste zij haar studies verder te zetten en behaalde zij in 2016 het diploma van Master na Master in het Notariaat, eveneens aan de universiteit te Gent.

Tijdens haar opleiding aan de universiteit is zij aan de slag gegaan als juriste bij notariskantoor Heiremans & Vandersnickt te Zele, waar zij ook haar driejarige stage heeft volbracht. In 2020 besliste zij een carrièreswitch te maken en vervoegt zij als juriste met haar notariële expertise het advocatenkantoor. Zij legt zich hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend toe op huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen, goederenrecht (onder meer appartementsmede-eigendom, erfdienstbaarheden, opstal, erfpacht), koop-verkoop en vennootschapsrecht.

Sylvia Beckers

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

Bij onze administratief medewerkster kan u terecht voor het maken van afspraken en het regelen van tal van andere praktische zaken. Zij staat in voor een vriendelijk onthaal en zorgt ervoor dat u ook bij de afwezigheid van onze advocates een aanspreekpunt hebt. Door haar jarenlange ervaring en inzet staat ook zij garant voor een efficiënte dienstverlening binnen het kantoor.